DOWLOAD 67CAFE RANCER RAMDISK – CHECK IPHONE LOCKED – IOS

Hits: 163

DOWNLOAD: checkra1nRG checkra1n 0.12.4

  • Checkra1n Windows: 0.12.4

Bảng giá oder cho anh em cửa hàng:

Anh chị em Copy ECID đưa máy về DFU kết nối vào

( Giá đã hạ nhiệt – Thợ làm nhiều giá mền hơn)

6s/6s+ : 150k

7g/7+ : 200k

8 /8+ : 200k
X : 200k

Chú ý: Yêu cầu có Win 10 64bit nha