Bypass icloud fix tắt nguồn, no meid full quốc tế tại quy nhơn, bình định

Hits: 51

BYPASS ICLOUD FIX TẮT NGUỒN, NO MEID FULL QUỐC TẾ TẠI QUY NHƠN|| XUYÊN NGUYỄN FT.

Tool này đã được chuyên gia Nhâm Hoàng Khang làm nha anh em, một trong những hacker ở Việt Nam có thể làm được ở lĩnh vực này.

  • Tool này có chức năng bypass icloud iphone thông qua services
  • Tool này nó có những chức năng như sau:
    • Đối với những máy NOMEID thì nó có thể bypass full tất cả các chức năng như một con iphone quốc tế thông qua services nha mọi người.
    • Còn đối với những nó có MEID thì nó cũng có thể bypass full nhưng trừ nghe gọi, nói chung mọi chức năng như một con iphone bình thường trừ nghe gọi. Nói như vậy thì chắc tất cả các anh em cũng hiểu được phần nào rồi chức, công việc của tất cả các anh em là. Có macbook thì càng tốt, không có thì dùng laptop hay pc cũng được nhưng phải cài hackingtosh hoặc giả lập MACOS bằng VMWARE .
    • 1. Công việc của anh em là Jaibreak iphone và chạy tool như hướng dẫn ở video bên dưới nha. mình đã thực hiện trên máy ảo một cách thành công. Chúc tât cả các anh chị em thành công trong cuộc sống nha.

Tải tại đây: ấn vào biểu tượng tải xuống

Random Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*